Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812017-03-16125/2017w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. LipowejObowiązujący
822012-09-26126/2012w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GołdapiObowiązujący
832017-03-22126/2017w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2016 r.Obowiązujący
842017-03-28127/2017w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r.Obowiązujący
852012-10-10128/2012w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4810 N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową rondaObowiązujący
862017-03-28128/2017w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Węgorzewie, dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnychObowiązujący
872012-10-17129/2012zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
882017-03-28129/2017w sp.rawie wy.rażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi 1807N Węgorzewo (ul. Jasna) - Kal, dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
892012-10-17130/2012w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartały 2012 rokuObowiązujący
902017-04-19130/2017w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomościObowiązujący
Strona 9 z 157