Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812010-12-21II/9/2010w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2011Obowiązujący
822010-12-21II/7/10w sprawie powołania Komisji RewizyjnejObowiązujący
832010-12-281/2010w sprawie upoważnienia do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatuObowiązujący
842010-12-30III/12/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
852010-12-30III/13/2010w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010Obowiązujący
862011-01-132/2011w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmieniony
872011-01-27IV/20/2011w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011Zmieniony
882011-01-27IV/22/2011zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w GołdapiObowiązujący
892011-01-27IV/18/2011w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2011 rokZmieniony
902011-01-27IV/21/2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnychObowiązujący
Strona 9 z 157