Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-09-0632/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa w Powiecie GołdapskimObowiązujący
822019-09-0431/2019w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuObowiązujący
832019-08-29XIII/82/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
842019-08-2952/2019w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034Obowiązujący
852019-08-2951/2019zmieniająca uchwalę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektoraObowiązujący
862019-08-2950/2019w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.Obowiązujący
872019-08-2149/2019w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy FinansowejObowiązujący
882019-08-2148/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. LEPSZY START, numer RPWM.02.04.01-IZ.00-28-054/19. Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursoweObowiązujący
892019-08-2147/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
902019-08-01XII/81/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
Strona 9 z 152