Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612010-09-30XLV /211/2010w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiObowiązujący
622015-01-30VI/23/2015w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w GołdapiObowiązujący
632011-06-30IX/49/2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapski Obowiązujący
642010-11-05206/2010w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu realizacji Projektu „Przebudowa ulicy Wysokiej w Gołdapi od (od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki ) km 0+000 do km 0+274,2 długości 0,274 km zlokalizowanej na działkach nr 1113/15 , 1113/10 , 1113/11 , 1113/4 Gmina Gołdap, powiat gołdapski”Obowiązujący
652010-12-21II/7/10w sprawie powołania Komisji RewizyjnejObowiązujący
662010-04-13180/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2009 r. Obowiązujący
672010-05-27XLI/198/10zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na zadaniaObowiązujący
682010-05-27XLI/199/2010w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Gołdapskiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w GołdapiObowiązujący
692010-06-23XLII/204/2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu InwestycyjnegoObowiązujący
702010-10-21204/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina GołdapObowiązujący
Strona 7 z 161