Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412011-06-30IX/50/2011zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Obowiązujący
422010-04-13179/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2009 r.Obowiązujący
432013-09-18192/2013w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na część nieruchomości stanowiącej własność powiatu Gołdapskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, położonej w obrębie II miasta Gołdap na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział BiałystokObowiązujący
442010-03-22176/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Wiktoria. Szansa na sukces dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi”” w ramach programu PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Obowiązujący
452010-07-20188/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Stawiamy na jakość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
462010-07-20189/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
472010-07-28194/10w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2010 r.Obowiązujący
482010-08-18198/2010w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Zielonej w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
492010-01-28XXXVII/185/10w sprawie utworzenia publicznego dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w GołdapiObowiązujący
502011-06-30IX/49/2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapski Obowiązujący
Strona 5 z 160