Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-11-28XVI/97/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na Jata 2019-2034Obowiązujący
422019-11-28XVI/96/2019w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2020Obowiązujący
432019-11-28XVI/95/2019w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r.Obowiązujący
442019-11-28XVI/94/2019w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opiat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym Obowiązujący
452019-11-28XVI/93/2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rokObowiązujący
462019-11-28XVI/92/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań I wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 rokuObowiązujący
472019-11-2870/2019w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi panią Zofią Syperek w związku z planowanym przejściem na emeryturę oraz przyznania przysługujących odpraw pieniężnych i świadczeń dodatkowychObowiązujący
482019-11-2869/2019w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 rokuObowiązujący
492019-11-2868/2019w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap stanowiącej własność Gminy GołdapObowiązujący
502019-11-2239/2019w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w GołdapiObowiązujący
Strona 5 z 152