Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
31Informacje,konkursy, ogłoszeniaZapytanie ws. procedowania uchwał na sesji w dniu 26.04.2019r.Łukasz Dębowski2019-08-30 08:22:20
32Informacje,konkursy, ogłoszeniaZapytanie ws. kryteriów wyboru uczestników delegacjiŁukasz Dębowski2019-08-30 08:18:06
33Informacje,konkursy, ogłoszeniaZapytanie ws. sposobu procedowania uchwały dotyczącej dróg powiatowych na terenie gminy Banie MazurskieŁukasz Dębowski2019-08-30 08:15:44
34Zamówienia publiczneTermomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego zadanie realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna”, działania 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyc zna budynkó w”, Poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoBartosz Zackiewicz2019-08-29 18:06:08
35Informacje,konkursy, ogłoszeniaInformacja Starosty Gołdapskiego o utworzeniu na terenie powiatu gołdapskiego bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 :500 - 1 :5000, (BDOT 500).Łukasz Dębowski2019-08-26 15:15:37
36Zamówienia publiczne„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektu termomodernizacji budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna”, działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1- „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko– Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoBartosz Zackiewicz2019-08-26 14:59:04
37Informacje,konkursy, ogłoszenia[GN.6821.5.2019.AF] Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymŁukasz Dębowski2019-08-22 14:55:30
38Akty prawnew sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy FinansowejŁukasz Dębowski2019-08-22 14:07:51
39Akty prawnew sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. LEPSZY START, numer RPWM.02.04.01-IZ.00-28-054/19. Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursoweŁukasz Dębowski2019-08-22 14:05:52
40Akty prawnew sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiŁukasz Dębowski2019-08-22 14:04:24
Strona 4 z 279