Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312010-02-26173/10w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi Obowiązujący
322010-05-27XLI/200/10w sprawie pozbawienia ulicy Sosnowej kategorii drogi powiatowejObowiązujący
332013-09-18194/2013w sprawie określenia wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu Gołdapskiego na 2014 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021Obowiązujący
342010-07-28194/10w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2010 r.Obowiązujący
352010-07-20190/10w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do reprezentowania Powiatu Gołdapskiego przy realizacji i rozliczeniu projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„ Infrastruktura Społeczna „, Działanie 3.1.- „ Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Obowiązujący
362010-10-26205/2010w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartały 2010r. Obowiązujący
372011-07-2845/2011w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartały 2011 rokuObowiązujący
382010-07-20187/2010w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiObowiązujący
392010-08-11196 /2010w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze 2010r.Obowiązujący
402011-06-30IX/49/2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapski Obowiązujący
Strona 4 z 161