Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312010-04-13180/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2009 r. Obowiązujący
322010-04-27182/10w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Posłuchaj jak czytam mamo, tato. Kompleksowa pomoc dzieciom z obszarów wiejskich, u których występują specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu” Obowiązujący
332010-04-27183/2010W sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku Obowiązujący
342010-04-28XL/196/10w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez powiat gołdapski oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy prowadzące Nieobowiązujący
352010-04-28XL/197/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
362010-05-27XLI /201 /10w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
372010-05-27XLI/198/10zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na zadaniaObowiązujący
382010-05-27XLI/199/2010w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Gołdapskiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w GołdapiObowiązujący
392010-05-27XLI/200/10w sprawie pozbawienia ulicy Sosnowej kategorii drogi powiatowejObowiązujący
402010-05-27XLI/201/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
Strona 4 z 157