Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-01-162018-01-26Wykonanie, dostawia i montaż na gruncie dwóch tablic informacyjnych promujących projekt „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznychZakończone
22Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-292018-01-12Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w GołdapiZakończone
23Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-152017-12-22Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychZakończone
24Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-082017-12-15Dostawa urządzenia wielofunkcyjnegoZakończone
25Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-082017-12-15Dostawa sprzętu komputerowegoZakończone
26Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-222017-12-04Wykonywanie usługi w zakresie sprzątania, utrzymania porządku i czystości w siedzibie oraz posesji Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1Zakończone
27Nieograniczony2017-11-082017-11-22Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoZakończone
28Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-242017-10-31Dostawa urządzenia wielofunkcyjnegoZakończone
29Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-232017-10-30Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w GołdapiZakończone
30Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-162017-10-20Odnowienie licencii oprogramowania antywirusowego na okres 3 latZakończone
Strona 3 z 6