Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
21Informacje,konkursy, ogłoszeniaWykaz szkół niepublicznych w powiecie gołdapskimŁukasz Dębowski2019-09-09 14:41:01
22Akty prawnew sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuŁukasz Dębowski2019-09-06 07:32:40
23Akty prawnew sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuŁukasz Dębowski2019-09-05 10:58:40
24Akty prawnew sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Łukasz Dębowski2019-09-05 10:56:51
25Zamówienia publiczne„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektu termomodernizacji budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna”, działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1- „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko– Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoBartosz Zackiewicz2019-09-04 14:41:03
26Zamówienia publiczneTermomodernizacja budynków oświaty Powiatu GołdapskiegoBartosz Zackiewicz2019-08-30 13:43:30
27Akty prawnew sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034Łukasz Dębowski2019-08-30 12:43:02
28Akty prawnezmieniająca uchwalę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektoraŁukasz Dębowski2019-08-30 12:41:07
29Akty prawnew sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.Łukasz Dębowski2019-08-30 12:39:02
30Zamówienia publiczneDostawa stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”Łukasz Dębowski2019-08-30 12:34:52
Strona 3 z 279