Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212011-05-2532/2011zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Obowiązujący
222010-04-13181/10w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Turystycznej, ul. Krzywej, ul. Śródmiejskiej oraz odcinka drogi powiatowej nr 1754N w miejscowości Węgorzewo kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych Obowiązujący
232010-04-27183/2010W sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku Obowiązujący
242010-05-27XLI /201 /10w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
252010-07-28193/10w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za I półrocze 2010 r.Obowiązujący
262010-03-23175/10w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Wiktoria. Szansa na sukces dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w ramach programu PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowegoObowiązujący
272012-05-16102/2012w sprawie korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2011 r.Obowiązujący
282010-03-31XXXIX/192/10w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2010 r.Obowiązujący
292010-03-31XXXIX/191/10zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na te zadania Obowiązujący
302010-02-26173/10w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi Obowiązujący
Strona 3 z 161