Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212019-01-24IV/24/2019w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu do rozpatrzenia skargiObowiązujący
222019-01-24IV/23/2019w sprawie zmiany „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2019Obowiązujący
232019-01-24IV/22/2019w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko.Obowiązujący
242019-01-243/2019w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim.Zmieniony
252019-01-2215/2019w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowym i oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019Obowiązujący
262019-01-2214/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie do tyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
272019-01-1613/2019w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2018 rokuObowiązujący
282019-01-142/2019w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Gołdapskim w 2019 rokuObowiązujący
292019-01-0912/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019Obowiązujący
302019-01-0911/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2019Obowiązujący
Strona 3 z 134