Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-02-2721/2019w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapskiObowiązujący
122019-02-204/2019w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Gołdapskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu gołdapskiego.Obowiązujący
132019-02-2020/2019w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GołdapiObowiązujący
142019-02-2019/2019w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności DyrektoraObowiązujący
152019-02-2018/2019w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 r.Obowiązujący
162019-02-2017/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
172019-02-2016/2019w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2019)" w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
182019-01-24IV/27/2019w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie GołdapskimObowiązujący
192019-01-24IV/26/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
202019-01-24IV/25/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019- 2034Obowiązujący
Strona 2 z 134