Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412011-04-28VII/40/2011w sprawie przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do partnerskiego projektu pn. "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju rozwoju turystyki zimowej" i zabezpieczenia wkładu własnegoObowiązujący
1422011-11-24XIII/74/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021 Obowiązujący
1432011-11-24XIII/76/2011w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2012 r. Obowiązujący
1442011-03-31VI/36/2011zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2011.Obowiązujący
1452013-08-21188/2013w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w GołdapiObowiązujący
1462011-03-1610/2011w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski. Obowiązujący
1472011-03-2311/2011w sprawie zmiany nieruchomościObowiązujący
1482011-03-2312/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2010r.Obowiązujący
1492011-03-3113/2011w sprawie przekazania mienia ruchomego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w GołdapiObowiązujący
1502010-06-11186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Obowiązujący
Strona 15 z 164