Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1312011-03-31VI/34/2011w sprawie zmian budżetu na rok 2011Obowiązujący
1322011-04-28VII/38/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011-2021Obowiązujący
1332011-04-28VII/39/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Obowiązujący
1342010-11-05206/2010w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu realizacji Projektu „Przebudowa ulicy Wysokiej w Gołdapi od (od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki ) km 0+000 do km 0+274,2 długości 0,274 km zlokalizowanej na działkach nr 1113/15 , 1113/10 , 1113/11 , 1113/4 Gmina Gołdap, powiat gołdapski”Obowiązujący
1352011-03-31VI/37/2011zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011. Obowiązujący
1362011-03-31VI/27/2011zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”Obowiązujący
1372011-03-31VI/29/2011w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiObowiązujący
1382011-03-31VI/31/2011w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości powiatu, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/1 o powierzchni 0,0206 ha, położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap na rzecz Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w SuwałkachObowiązujący
1392011-03-31VI/32/2011w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w GołdapiObowiązujący
1402010-06-11186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Obowiązujący
Strona 14 z 164