Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212011-02-174/2011w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2011Obowiązujący
1222011-07-1138/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
1232011-07-1142/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
1242011-05-2527/2011w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GołdapiObowiązujący
1252013-09-18193/2013zmieniająca uchwałę nr 33/2011 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze Powiatu Gołdapskiego Obowiązujący
1262011-02-175/2011w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011r.Obowiązujący
1272010-07-28195/10w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartały 2010r. Obowiązujący
1282011-02-177/2011w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian budżetu Powiatu na 2011r.Obowiązujący
1292011-02-176/2011w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011r.Obowiązujący
1302010-06-11186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Obowiązujący
Strona 13 z 164