Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212011-03-31VI/36/2011zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2011.Obowiązujący
1222011-03-31VI/31/2011w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości powiatu, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/1 o powierzchni 0,0206 ha, położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap na rzecz Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w SuwałkachObowiązujący
1232011-04-1419/2011w sprawie przejęcia do powiatowego zasobu, nieruchomości gruntowej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu PaństwaObowiązujący
1242011-04-1417/2011w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2010r.Obowiązujący
1252011-04-1415/2011w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapskiObowiązujący
1262011-04-1416/2011w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu "Uczniowie na piątkę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2.Obowiązujący
1272011-04-1418/2011w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pilęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2010r.Obowiązujący
1282011-04-2120/2011w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania plany finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2010r.Obowiązujący
1292011-04-2121/2011w sprawie lokowania wolnych środków budżetowychObowiązujący
1302011-04-28VII/39/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Obowiązujący
Strona 13 z 160