Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112011-05-2528/2011w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w GołdapiObowiązujący
1122010-02-10167/2010w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2010 Obowiązujący
1132011-05-2630/2011zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących w GołdapiObowiązujący
1142011-03-31VI/30/2011w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Gołdapskiego o dofinansowanie w 2011 roku kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki SpołecznejObowiązujący
1152011-01-27IV/16/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021 Obowiązujący
1162011-02-093/2011zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Obowiązujący
1172011-02-24V/23/2011zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do „Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin Ełk – Gołdap – Olecko”Obowiązujący
1182011-02-24V/24/2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2011r.Obowiązujący
1192011-02-24V/25/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021 Obowiązujący
1202010-06-11186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Obowiązujący
Strona 12 z 164