Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112019-10-3061/2019w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie części nieruchomości położonej w Gołdapi stanowiącej własność Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
1122019-10-3060/2019w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychObowiązujący
1132019-10-23XV/91/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
1142019-10-23XV/90/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019-2034Obowiązujący
1152019-10-23XV/89/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Powiatem Ełckim w sprawie prowadzenia zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświatyObowiązujący
1162019-10-23XV/88/2019w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2018/2019Obowiązujący
1172019-10-23XV/87/2019zmieniająca uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat GołdapskiObowiązujący
1182019-10-23XV/86/2019zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zadań I wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 rokuObowiązujący
1192019-10-1659/2019w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2019 rokuObowiązujący
1202019-10-1658/2019w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gołdap nieruchomości położonej w Gołdapi stanowiącej własność Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
Strona 12 z 158