Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012011-02-24V/25/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021 Obowiązujący
1022011-02-24V/24/2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2011r.Obowiązujący
1032011-02-24V/26/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011Obowiązujący
1042011-02-24V/23/2011zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do „Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin Ełk – Gołdap – Olecko”Obowiązujący
1052011-02-258/2011w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2010r.Uchylony
1062011-02-259/2011w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2010r.Zmieniony
1072011-03-1610/2011w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie ulicy Górnej w Gołdapi, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego km 0+355, długości 0,35 km zlokalizowanej w Gminie Gołdap, Powiat Gołdapski. Obowiązujący
1082011-03-2311/2011w sprawie zmiany nieruchomościObowiązujący
1092011-03-2312/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2010r.Obowiązujący
1102011-03-31VI/28/2011w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2011 roku. Zmieniony
Strona 11 z 175