Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012019-08-2950/2019w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.Obowiązujący
1022019-08-2149/2019w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy FinansowejObowiązujący
1032019-08-2148/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. LEPSZY START, numer RPWM.02.04.01-IZ.00-28-054/19. Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursoweObowiązujący
1042019-08-2147/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
1052019-08-01XII/81/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
1062019-07-3146/2019w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2019 rokuObowiązujący
1072019-07-3145/2019w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1464/2 o powierzchni 0,1697 ha, położonej w Gołdapi, przy ul. 11-go ListopadaObowiązujący
1082019-07-3144/2019w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Juchnajcie, gmina Gołdap i w obrębie Białe Jeziorki, gmina Dubeninki przeznaczonych pod drogę powiatowąObowiązujący
1092019-07-3143/2019w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatuObowiązujący
1102019-07-3142/2019w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o przebiegu dr. gm. nr 137041N - Bronisze - dr. pow. nr 1792N do kategorii dróg gminnychObowiązujący
Strona 11 z 154