Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
91Zamówienia publiczneTermomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego zadanie realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna”, działania 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoBartosz Zackiewicz2020-01-02 15:01:33
92Informacje,konkursy, ogłoszeniaNieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie GołdapskimŁukasz Dębowski2019-12-31 15:51:11
93Informacje,konkursy, ogłoszeniaNieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie GołdapskimŁukasz Dębowski2019-12-31 15:50:36
94Akty prawnew sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Łukasz Dębowski2019-12-31 15:07:35
95Akty prawnew sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z panią Zofią Syperek na kierowanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Gołdapi, ul. Słoneczna 78, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.Łukasz Dębowski2019-12-31 15:05:52
96Akty prawnew sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Łukasz Dębowski2019-12-31 15:03:43
97Akty prawnew sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GołdapiŁukasz Dębowski2019-12-31 15:01:51
98Akty prawnew sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Gołdapi do podpisania umowy na realizację projektu „Moja działalność gospodarcza" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnieniaŁukasz Dębowski2019-12-31 14:56:48
99Akty prawnew sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na 2020 rokŁukasz Dębowski2019-12-31 14:54:52
100Akty prawnew sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na 2020 rokŁukasz Dębowski2019-12-31 14:53:09
Strona 10 z 303