Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912018-05-09200/2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"Obowiązujący
922015-04-29IX/38/2015w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania GoldMedica Sp z o.o.Obowiązujący
932012-02-23XVII/111//2012w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiObowiązujący
942012-12-20XXIX/187/2012w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat GołdapskiZmieniony
952018-02-1911/2018w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2018 rokuObowiązujący
962020-01-071/2020w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2020 r.Obowiązujący
972019-03-118/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w marcu 2019 roku Obowiązujący
982019-06-2727/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie lipiec - wrzesień 2019r.Obowiązujący
992019-09-0933/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie październik- grudzień 2019 r.Obowiązujący
1002010-09-30XLV /211/2010w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiObowiązujący
Strona 10 z 154