Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912010-11-15208/10w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011 r.Obowiązujący
922010-07-20188/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Stawiamy na jakość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
932010-04-13180/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2009 r. Obowiązujący
942010-11-25209/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
952010-10-21204/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina GołdapObowiązujący
962010-01-28XXXVII/187/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
972010-04-28XL/197/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
982010-03-31XXXIX/194/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
992010-12-21II/9/2010w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2011Obowiązujący
1002010-06-11186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Obowiązujący
Strona 10 z 164