Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912011-01-27IV/20/2011w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011Zmieniony
922011-01-27IV/18/2011w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2011 rokZmieniony
932011-01-27IV/16/2011w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011–2021 Obowiązujący
942011-01-27IV/21/2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnychObowiązujący
952011-01-27IV/14/2011w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu gołdapskiego na lata 2011–2021Zmieniony
962011-02-093/2011zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Obowiązujący
972011-02-174/2011w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2011Obowiązujący
982011-02-177/2011w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian budżetu Powiatu na 2011r.Obowiązujący
992011-02-175/2011w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011r.Obowiązujący
1002011-02-176/2011w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2011r.Obowiązujący
Strona 10 z 157