Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-07-3146/2019w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2019 rokuObowiązujący
922019-07-3145/2019w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1464/2 o powierzchni 0,1697 ha, położonej w Gołdapi, przy ul. 11-go ListopadaObowiązujący
932019-07-3144/2019w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Juchnajcie, gmina Gołdap i w obrębie Białe Jeziorki, gmina Dubeninki przeznaczonych pod drogę powiatowąObowiązujący
942019-07-3143/2019w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatuObowiązujący
952019-07-3142/2019w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o przebiegu dr. gm. nr 137041N - Bronisze - dr. pow. nr 1792N do kategorii dróg gminnychObowiązujący
962019-07-3141/2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
972019-07-3140/2019w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w GołdapiObowiązujący
982019-07-3139/2019w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2019 r.Obowiązujący
992019-07-1530/2019w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gołdapskim.Zmieniony
1002019-07-0529/2019w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu "Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Zmieniony
Strona 10 z 152