Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-05-2214/2020w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuObowiązujący
22020-05-2095/2020w sprawie przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rokObowiązujący
32020-05-2094/2020w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi w spółkę kapitałowąObowiązujący
42020-05-2093/2020w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2020 wspiera Powiat GołdapskiObowiązujący
52020-05-1912/2020w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w GołdapiObowiązujący
62020-04-29XXI/120/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warminsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli w roku 2020Obowiązujący
72020-04-29XXI/119//2020w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 rokuObowiązujący
82020-04-29XXI/118/2020w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi KętrzyńskiemuObowiązujący
92020-04-29XXI/117/2020w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w GołdapiObowiązujący
102020-04-2892/2020w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020Obowiązujący
Strona 1 z 155