Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
11Nieograniczony2018-02-012018-02-20Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiegoZakończone
12Nieograniczony2018-01-242018-02-07Wybór kadryZakończone
13Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-01-162018-01-26Wykonanie, dostawia i montaż na gruncie dwóch tablic informacyjnych promujących projekt „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty powiatu gołdapskiego", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznychZakończone
14Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-292018-01-12Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w GołdapiZakończone
15Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-152017-12-22Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychZakończone
16Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-082017-12-15Dostawa urządzenia wielofunkcyjnegoZakończone
17Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-082017-12-15Dostawa sprzętu komputerowegoZakończone
18Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-222017-12-04Wykonywanie usługi w zakresie sprzątania, utrzymania porządku i czystości w siedzibie oraz posesji Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1Zakończone
19Nieograniczony2017-11-082017-11-22Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoZakończone
20Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-242017-10-31Dostawa urządzenia wielofunkcyjnegoZakończone
Strona 2 z 6